U Hrvatskoj postoje dva centra za transplantaciju koštane srži. Prvi i veći centar je onaj u KBC Zagreb, koji je počeo transplantaciju koštane srži 1983. godine, a drugi centar je u KB” Merkur”, koji je počeo s transplantacijama 1993. godine. U drugom centru do sada je učinjeno 143 transplantacije koštane srži i perifernih matičnih stanica, pretežno autolognih (s bliskog srodnika), ali i pet alogeničnih (s nesrodne osobe). Članovi smo EBMT grupe i njima redovito šaljemo naša izvješća.

 

Piše: prim. dr. Hrvoje Minigo, voditelj tima za transplantaciju koštane srži, KB “Merkur”, Zagreb, 2002. godine

 

labarboris