Ukupan broj imunološki testiranih obitelji u svrhu transplantacije koštane srži u Republici Hrvatskoj u razdoblju 1983. – 2003. godina

 

 podaci

AA = Aplastična anemija

ALL = Akutna limfatična leukemija

AML = Akutna mijeloična leukemija

CML = Kronična mijeloična leukemija

 

(Pripremila mr. sc. Esma Čečuk, Referentni centar za tipizaciju tkiva KBC Zagreb)