U ovoj godini, u odnosu na predhodne, bitno je povećan broj davatelja organa – umrlih osoba, od kojih je bilo moguće dobiti organe za presađivanje. Njih je bilo 31 u prvih šest mjeseci ove godine. Ovakvi rezultati  govore o  uspješnosti organizacijkih napora, koje vodi Ministarstvo zdravstva i, s druge strane, o sve boljoj  obaviještenosti građana i njihovoj podršcu prikupljanju organa za liječenje teških bolesnika.