U ovoj godini tri su se nove bolničke ustanove uključile u mrežu pribavljanja organa: KB Sestre Milosrdnice, Zagreb, Opća bolnica Sv. Duh, Zagreb   i Klinika za traumatologiju, Zagreb. To govori o njihooj dobroj organiziranosti, visokoj stručnosti zdravstvenih profesionalaca, dobroj tehnološkoj opremljenosti, podršci rukovodstva tih bolnica i visokoj razini etičnosti liječnika i medicinskih sestara.