14. rujna 2004. godine će Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu  održati poslijediplomski tečaj  o DIJALIZI I TRANSPLANTACIJI BUBREGA U DJECE. Voditelji Tečaja su prof. dr. Petar Kes i mr. sc. dr. Đurđica Šešo Šimić.