helikopterMinistarstvo zdravstva objavilo je da će sljedeće godine, nakon provedenog međunarodnog javnog natječaja, biti uspostavljen helikopterski sustav za mrežu hitne pomoću u RH.  Jedan od bitnih razloga za to je i organizacijski napredak ui hitnom transportu medicinskih timova  i organa u transplantacijskom sustavu.