U Hrvatskoj je do 1. rujna 2004. godini transplantirano:

  • 71 bubreg
  • 8 srca
  • 26 jetri
  • 6 gušterača

Broj davatelja organa (umrle osobe): 31