Dr. Mirela Bušić, državna koordinatorica za transplantaciju organa objavila je osnivanje nove transplantacijske asocijacije. Europa trenutno formira veću organizaciju za razmjenu organa pod nazivom ITN kojoj je Hrvatska pridruženi član. U mrežu su uključeni Italija, Poljska, Češka, Mađarska, Slovenija, Cipar, Grčka, Latvija i Hrvatska.