Pitanje: “Da li biste darovali svoje organe
nakon smrti radi presađivanja”