valenciaU španjolskoj Valenciji je pod vodstvom kirurga Pedra Cavadasa izveden uspješni kirurški zahvat presađivanja obiju ruku jednoj osobi. Do sada je takav zahvat izveden šest puta, a prvi 2000. godine. Ruke su dobivene od umrle osobe u stanju moždane smrti.