Broj davatelja na milijun stanovnika

Europa 2007.