BROJ STVARNIH UMRLIH DAVATELJA Hrvatska, 1998.-2008.