Izvršni odbor Eurotransplanta podržao je u listopadu o.g. Istanbulsku deklaraciju o trgovini organima i transplantacijskom turizmu. Ova Deklaracija definirala je etička načela u tom području na skupu u Istanbulu u svibnju 2008 , na kojem je prisustvovalo 150 istaknutih liječnika, dužnosnika, znanstvenika, etičara i pravnika iz 78 zemalja i 20 međunarodnih organizacija.

 

Međunarodna relevantna tijela, kao Svjetska zdravstvena organizacija, odavno osuđuju komercijalizaciju organa koja pogađa ranjivu populaciju (nepismene, siromašne, neregistrirane imigrante, zatvorenike, kao i političke i ekonomske izbjeglice i prognanike) u siromašnim i nerazvijenim zemljama. Zahvaljujući internetskoj komunikaciji, kao i želji pacijenata u bogatim zemljama da putuju kako bi kupili organ, trgovina organima i transplantacijski turizam narastao je u globalni problem. Primjerice, u 2006.godini stranci su dobili dvije trećine od 2000 transplantiranih bubrega  u Pakistanu.

 

 

 

 

 

Istanbulska deklaracija tumači da bogati ili pak inozemni turisti iskorištavaju siromašne koji prodaju organe, no riskiraju znatno tjelesno oštećenje s takvom ilegalnom i nesređenom transplantacijom. Učesnici Istanbulskog skupa drže da transplantacijsku komercijalizaciju, turizam i trgovinu treba zabraniti. Upozoravaju također transplantacijske kirurge u svijetu, posebno kroz njihove organizacije, da je potrebno prekinuti takve aktivnosti, kao i poticati sigurne i etičke načine kako bi se došlo do organa.