Pitanje: “Da li biste darovali svoje organe
nakon smrti, radi presađivanja”

DA – 89%

NE – 11%