u 2014. godini 354 osobe dobile su prijeko potrebni presadak. Ukupno je presađen 361 organ,

  •  197 bubrega
  • 125 jetri
  • 34 srca
  • 5 gušterača

Prema najnovijim podacima za 2015. godinu, ukupan broj transplantiranih organa veći je za 51 posto, a broj darivatelja povećan za 106 posto u odnosu na 2014.

Po stopama darivatelja i transplantacijama organa najuspješnija smo članica Eurotransplanta, kao i članica s najkraćim vremenom čekanja na presađivanje.

 

 
Lista čekanja Vrijeme čekanja  
bubreg 97 pacijenata
srce 24
jetra 68
bubreg/gusteraca 8

bubreg 2 godine

srce 2 mjeseca

jetra   1 mjesec