Po prvi puta uopće, u SAD-u je broj transplantacija u 2015. godini prešao 30 tisuća.  To je porast od 5% u odnosu na prethodnu godinu. 81% tog broja čine presadci s mrtvih  davatelja.

 

Velik je napredak postignut u zemlji u kojoj sada na organe čeka oko 120 tisuća pacijenata.

 

Od 2003. godine krivulja broja bolesnika na listama čekanja porasla je za 50%.  22 osobe umru dnevno čekajući organ. Svakih deset minuta dodaje se na listu čekanja novo ime .

 

                                                                                                 Podaci: Organ Procurement and Transplantation Network (OPTN)