Inicijativom Hrvatske donorske mreže će se u listopadu o.g. preko Ureda europarlamentarnog zastupnika g. Ivana Jakovčića, kao i njegovim osobnim angažmanom, u Europskom parlamentu  označiti Europski dan darivanja organa. Tom prilikom  će zastupnik Jakovčić predstaviti rad HDM-a  i njezine postignute uspjehe. Predložit će prihvaćanje odgovarajućeg,  posebnog parlamentarnog dokumenta s naglaskom na važnosti edukacije javnosti u darivanju organa, kao i obrazovanja tx koordinatora.

 

 

Ured u Puli

Jakovčićev ured u Puli

 

Izvor: predsjednik HDM-a, izvještaj sa Skuštine