V.    https://zdravlje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Tekstovi%20razni/EUROCET_TISSUE%20DATA%20activity%202015.xlsx 

 

Izvor: Ministarstvo zdravstva RH