PODACI ZA HRVATSKU

U 2015. GODINI PRIKUPLJANJE ORGANA U ISTRI RAZMJERNO NAJBOLJE U HRVATSKOJ

 

Podaci u prikupljanju kadaveričnih organa za presađivanje u Istri pokazuju, razmjerno broju stanovnika, najbolje rezultate u Hrvatskoj. U Istri je stopa davatelja za 2015. godini dostigla 54 na milijun stanovnika, dok u Hrvatskoj iznosi 39.

 

Hrvatska je s 39 davatelja na mil. stanovnika najuspješnija na svijetu. To mjesto je ranije držala Španjolska, no zadnjih godina to više nije tako.Visoka stopa donacija u Istri je pak plod je dugogodišnjeg napretka u detekciji donora, sve boljoj organizaciji, no iznad svega visoko dostignute svijesti istarskog stanovništva o potrebi darivanja organa za veliki broj teških bolesnika. Moramo tome izraziti divljenje, ali i veliku zahvalnost obiteljima darivatelja.

 

[…]

20.06.2016|

I DALJE PREMALI BROJ BOLESNIKA NA LISTI ČEKANJA ZA BUBREG

 

Na Godišnjoj skupštini HDM-a prije nekoliko dana izloženi su podaci o listama čekanja bolesnika na organe za transplantaciju.

U Hrvatskoj danas čeka na presađivanje:

  • 122 bolesnika za bubreg
  • 63 za jetru
  • 29 za srce
  • 16 za gušteraču.

Uočljiv je daleko premali broj bolesnika koji čekaju bubrežni presadak. Ako danas na redovitom dijalitičkom liječenju zbog bubrežnog zatajenja ima više od 4500 bolesnika, onda je jasno da je broj kandidata za presađivanje daleko premali. Tajna leži u premalom broju pacijenata na listi čekanja. Na ovom planu potrebne su hitne organizacijske korekcije. Naime, ranije nije bilo dovoljno organa, a danas nema dovoljno primatelja.

 

 

20.06.2016|

Srce 2000-2015

Izvor: Ministarstvo zdravlja

03.02.2016|

 

 

Jetra 2000-2015

Izvor: Ministarstvo zdravlja

03.02.2016|

Bubrezi 2000-2015

 

Izvor: Ministarstvo zdravlja

03.02.2016|

broj realiziranih davatelja

 

Izvor: Ministarstvo zdravlja

02.02.2016|

LČ 2009-2015

 

IZVOR: Ministarstvo zdravlja

17.01.2016|

LISTA ČEKANJA NA JETRU U RH, 2008-2015

LČ jetra 2008-2015

07.11.2015|

Hrvatska, vrijeme čekanja na tx

Medijan čekanja 2007-2014

 

Izvor: Eurotransplant

03.06.2015|

O stopi doniranja

stopa donir. 2014

Izvor: Eurotransplant

 

11.04.2015|
Load More Posts