Transplantacijska medicina je u SAD-u u stalnoj krizi, ne iz medicinskih razloga, nego zbog premalog broja donora. U anketama 75 posto ispitanika pristaje donirati organe u slučaju nagle smrti ili nesreće, manje od 50% to zaista čini. Stručnjaci s tog polja ističu kako je prijeko potrebno bolje educirati javnost o darivanju organa, no jednako tako potrebno je educirati profesionalno zdravstveno osoblje kako bi prepoznali potencijalne davaoce organa, pretvorili ih u stvarne, prezentirali zahtjev obiteljima i dobili njihovu dozvolu. Ovoga trenutka u SAD-u čeka na organe za presađivanje oko 80000 bolesnika. Broj pacijenata na listi čekanja povećava se za oko 20% godišnje. Sve je potrebno učiniti kako bi se stanje poboljšalo. Projekt Ministarstva zdravstva postavlja presađivanje organa kao nacionalni prioritet.