Piše dr. Povrzanović, predsjednik i urednik web mjesta

o_hdm-1Čini se da možemo zaključiti da transplantacijsko polje u Hrvatskoj izgleda drukčije, što nije toliko vidljivo u broju presađenih organa, iako se to stanje bitno poboljšava svake godine. Možemo, međutim, sigurno reći da je obaviještenost javnosti bolja i da je naklonost  stanovništva  prema prikupljanju organa od umrlih veća, a to je jedan od preduvjeta za bolje rezultate u hrvatskoj transplantacijskoj medicini u budućnosti.

 

Hrvatska donorska mreža (HDM) je svoje djelovanje započela upravo promicanjem u javnosti transplantacijskog liječenja i promicanjem postmortalnog darivanja organa. Kriteriji, kojima se procjenjuju uspjesi u stvaranju javnog mnijenja i podršci javnosti, jesu koliko često članovi obitelji u trenutku smrti svojeg bližnjeg imaju izgrađeni stav o doniranju organa. Ono što je prije nekoliko godina bilo samo u našim dalekim željama, događa se sve češće. Obitelj, naime, sama predlaže i zahtijeva da se organi iskoriste i tako spase životi ljudi kojima su organi prijeko potrebni.

 

HDM je započela svoje aktivnosti s promicanjem postmortalnog darivanja organa, no ona se danas bavi :

  • edukacijom zdravstvenih profesionalaca na planu prikupljanja organa
  • edukacijom transplantacijskih koordinatora
  • promicanjem medicinskih  i ekonomskih prednosti transplantacije
  • objašnjavanjem etičkih aspekata darivanja i prikupljanja  organa
  • poučavanjem o moždanoj smrti
  • poučavanjem o tretmanu davatelja organa
  • promicanjem transplantacijske medicine uopće.

Jedna od naših osnovnih i najvrednijih aktivnosti držimo školovanje stručnjaka u prikupljanju organa. Programom  HDM-a educirano je do sada ukupno pet liječnika iz Pule, Rijeke, Zadra i Čakovca u Španjolskoj, u organizaciji barcelonskog sveučilišta, a dr. Zdenko Mitar, potpredsjednik HDM-a, postao je kroz ovu organizaciju, prvi europski transplantacijski koordinator u Hrvatskoj. Naši su članovi i liječnici Pulske bolnice, bili polaznici Prvog postdiplomskog tečaja za transplantacijske koordinatore, početkom 2002. godine u organizaciji Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Ovaj tečaj označio je početak sustavne edukacije transplantacijskih koordinatora u Hrvatskoj.

 

Akcija liječnika pulske bolnice i HDM-a na stručnom planu donijela je povećanje broja eksplantiranih organa na istarskom području do nevjerojatnih 36 donora na milijun stanovnika u 2002. godini. Želio bih naglasiti da je ovo postignuto s osobama koji su istovremeno i ključni liječnici Pulske bolnice i utemeljitelji HDM-a. U tom poslu nerazdvojna je uloga organizacije HDM-a i Pulske bolnice. Podaci ove regije predstavljaju danas vršne brojke u prikupljanju organa u Europi i svijetu. Uvjeren sam da je po tom modelu ove rezultate moguće postići u čitavoj  Hrvatskoj upornim radom, dobrom organizacijom, snažnom podrškom Vlade i zdravstvenih vlasti i visokom motivacijom svih u transplantacijskom lancu.

 

Vijeće  HDM-a osnovano je kako bi se postigla uvjerljivost i  snaga djelovanja u javnosti. Mnogi istaknuti znanstvenici i sveučilišni profesori na čelu s predsjednikom HAZU-a i drugim akademicima, odazvali su se spremno našoj molbi da postanu članovi Vijeća. Vijeće danas broji preko sedamdeset istaknutih imena iz svih područja znanosti u Hrvatskoj. Njihova uloga u javnoj akciji koju vodi HDM, je  od neprocjenjive vrijednosti. Počasni član Vijeća je predsjednik RH.

 

Moram spomenuti veliki doprinos kulturi darivanja organa u Hrvatskoj, koju je donijela knjiga nedavno transplantirane pacijentice, sveučilišne profesorice matematike iz Osijeka i članice Vijeća Hrvatske donorske mreže, dr. Margite Pavleković. Njena  prekrasno opisana iskustva duboko su dirnula mnoge ljude.

 

Organizacija HDM danas ima oko stotinu suradnih organizacija u zemlji i inozemstvu. Organizacija ima i oko 80 punktova širom Hrvatske s aktivistima koji su stalno ili povremeno uključeni u aktivnosti na području čitave zemlje. Zanimljivo je da nema interesa farmaceutskih tvrtki za podršku akciji daljnjeg razvoja kadaverične transplantacije u Hrvatskoj.

 

Web site, koji je utemeljila HDM još 1998. godine i na čijem smo razvoju radili čitavo vrijeme, narastao je na preko 8 Mb raznolikog materijala. Započeli smo s osnovnim porukama stanovništvu, no prikazani sadržaj ima danas vrlo širok spektar i može poslužiti ne samo širokoj publici, nego i zdravstvenim profesionalcima svih razina. Web site je početkom ove godine dobio svoj novi profesionalni izgled. Na njemu su radili informatički dizajneri, no neprocjenjivi doprinos u informatičkom i organizacijskom rješenju dao je jedan od osnivača HDM-a, ing. Davor Raunić.

 

Održano je na desetine predavanja uz multimedijalnu podršku širom Hrvatske raznim razinama i grupacijama stanovništva, sveučilišnim i srednjoškolskim nastavnicima, studentima i učenicima, liječnicima, medicinskim sestrama, humanitarnim organizacijama, svećenicima, bolesnicima i građanima, svima koji o tome žele znati više. Naime, svaki je građanin  potencijalni davatelj, no on je, često se zaboravlja,  i potencijalni  primatelj organa.  Napisano je na desetine tekstova  intervjua za razne novine i časopise. Distribucija promidžbenog materijala odvija se svakodnevno poštom i informatičkim obrascem pa je broj distribuiranih donorskih kartica dostigao na desetine tisuća primjeraka.

 

Tijekom 2001. godine osnovali smo, nakon dugih priprema,  s liječnicima i prijateljima u BiH, sestrinsku organizaciju pod nazivom Donorska mreža BiH. Počele su njene aktivnosti i organiziran je i prvi tečaj za 40 transplantacijskih koordinatora u Tuzli. Dr. Nikola Zgrablić i dr. Igor Povrzanović iz HDM-a bili su, skupa s tri liječnika koordinatora iz Barcelone, predavači na tom tečaju.

 

Delovanje HDM-a predstavlja dio Transplantacijskog progama Ministarstva zdravstva RH.  HDM je konzultant Saborskog odbora za pitanje transplantacije organa, a dopredsjednik HDM-a je član Povjerenstva za transplantaciju organa, tkiva i stanica Ministarstva zdravstva RH.

 

Akcija informiranosti javnosti donijela je velike i osjetne učinke, no potrebno je učiniti još mnogo napora u okviru zdravstvenog sustava kako bi se povećao broj organa s umrlih osoba. Velike ekonomske uštede koje se postižu transplantacijom organa kao da još nisu postale dio naše svijesti. Transplantacijska zajednica je u Hrvatskoj u 2002. g.,  samo na području presađivanja bubrega,  uštedila našem razmjerno siromašnom zdravstvenom sustavu oko 24 milijuna dolara. Što pak transplantacijska medicina znači za medicinsku znanost i praksu u jednoj zemlji i njen  razvoj u budućnosti, gotovo da se i ne spominje.

 

Nijedno polje medicinske znanosti i prakse u Hrvatskoj toliko ne povezuje pojedince, institucije i ustanove, koliko je to transplantacijska medicina – drago nam je što HDM doprinosi u životu  tog kruga.

 

Pitanje doniranja organa najviše objedinjuje svjetske religije i to je naglašeni izraz solidarnosti, altruizma i dobročinstva.

 

Potrebno je uvijek ponovno naglašavati da zloupotreba u Hrvatskoj nema i da su one nemoguće, neizvedive i isključene.

 

Posebno želimo naglasiti ulogu medija u Hrvatskoj i njihov visok doprinos u promicanju doniranja organa i spašavanja života presađivanjem. Nijedno polje  medicinske znanosti i prakse nije nikada pokrenulo tolike etičke dvojbe i rasprave kao prikupljanje i presađivanje organa s umrlih osoba. Utoliko je uloga medija velika i nezamjenjiva. Zahvaljujemo predstavnicima tiskanih i elektroničkih medija, koji su posljednjih godina učinili toliko velik posao u promicanju transplantacije organa s umrlih osoba i pomogli u stvaranju toliko važne pozitivne klime u javnosti.

 

Jedno od osnovnih poruka HDM-a je: Ako ste spremni darovati, možete očekivati da će drugi darovati Vama

 

Iskazujemo duboku zahvalnost svim obiteljima, koje su do sada svojom velikodušnom i plemenitom dozvolom da se dobiju organi od njihovog umrlog člana , omogućili život i zdravlje velikom broju bolesnika u našoj zemlji. Njihova iskazana humanost  vrijedna je velikog respekta i trajne zahvalnosti svih građana naše zemlje.