U Opatiji je upravo završen skup “Komunikacija u zdravstvu”. Na tom skupu su službene edukatorice Hrvatske donorske mreže Adelma Zule i Marija Veneruzzo održale predavanje o potrebi promicanja postmortalnog darivanja organa i transplantacijskog liječenja. Njihovo predavanje naišlo je na interes velikog broja učesnika.