TX - uloga javnostiTRANSPLANTACIJA –
ULOGA JAVNOSTI U PRESAĐIVANJU ORGANA

Autor: prim. mr. sc. dr. Igor Povrzanović, kirurg

 

Izdanje: Hrvatska donorska mreža i Hrvatski Crveni križ, 2005.

 

 

 

 

 

 

 

Sadržaj:

kratka povijest presađivanja organa,

o doniranju organa kod nas i u svijetu,

zakonski okviri ,

etički aspekti presađivanja,

o moždanoj smrti ,

važnost pomidžbe,

o Hrvatskoj donorskoj mreži,

o suradnji s Hrvatskim Crvenim križem, 

                         građani traže objašnjenja (odgovori na česta pitanja)