ljubicic (1)Igre je otvorio ministar zdravstva i soc. skrbi RH, dr. Neven Ljubičić, koji je pritom istaknuo uspjehe transplantacije u ovoj godini s visokim postotkom višeorganskih presađivanja, kao i ukupno 80 presađenih bubrega i 40 jetri. Prognozira anuliranje listi čekanja bolesnika za jetru.

Najavio je da će presađivanje organa postati jedan od nacionalnih prioriteta u hrvatskom zdravstvenom sustavu.

Na otvaranju Igara  govorio je i rovinjski gradonačelnik G. Sponza, kao i istarski župan Jakovčić koji je naglasio izrazito uspješno prikupljanje organa od umrlih na istarskom području (36 na mil. stanovnika u ovoj godini), kao i da je sam već prije pet godina potpisao donorsku karticu.