kostanaDanas, 15. rujna označava se Svjetski dan limfoma (WLAD – WORLD LYMPHOMA AWARENESS DAY). O tome vidi više na web mjestu Hrvatske udruge leukemija i limfomi, na domeni http://www.hull.hr/index.html