Postojeći zakoni protiv trgovine organima u mnogim zemljama vezuju se na Palermski protokol kao temeljni dokument i smjernice za ovo područje.

 

KONVENCIJA UJEDINJENIH NARODA PROTIV TRANSNACIONALNOG ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

 

Usvojena je rezolucijom Opće skupštine Ujedinjenih naroda br. 55/25 od 15. studenoga 2000. godine. Predstavlja glavni međunarodni instrument u borbi protiv transnacionalnog organiziranog kriminala. Prihvaćena  i ratificirana je u parlamentima većine zemalja, kao i u Hrvatskoj, 2003. godine.

 

Konvencija je dodatno dopunjena s tri protokola, koji obuhvaćaju specifična područja organiziranog kriminala:

  • Protokol za sprječavanje, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudima, osobito ženama i djecom
  • Protokol protiv krijumčarenja migranata kopnom, morem i zrakom
  • Protokol protiv nedopuštene proizvodnje i trgovine vatrenim oružjem, njegovim komponentama i streljivom.

 

Države koje ratificiraju ovaj Protokol obvezuju se na poduzimanje niza mjera protiv transnacionalnog organiziranog kriminala, uključujući domaćih kaznenih djela, poput sudjelovanja u organiziranoj kriminalnoj skupini, pranju novca, korupciji i ometanju pravde.

 

Palermo_2

 

 

Dodatni cilj Protokola je zaštititi i pomoći žrtvama trgovine ljudima uz puno poštovanje njihovih ljudskih prava.

 

Iz Protokola:

 

Članak 2. SVRHA PROTOKOLA

 

  • sprječavanje i suzbijanje trgovanja ljudima, obraćajući posebnu pozornost na žene i djecu
  • zaštita i pomoć žrtvama takve trgovine, uz puno poštovanje njihovih ljudskih prava
  • promicanje suradnje između država kako bi se ispunili ti ciljevi.

 

Članak 3. NAZIVLJE

 

  • “Trgovanje ljudima” znači angažiranje, transfer ili blokiranje osoba pomoću prijetnje ili uporabe sile ili drugih oblike prinude, otmice, prevare, obmane, zloupotrebe sile ili davanje odnosno primanje novca ili drugih oblika koristi kako bi se postigla privola osobe za kontrolu nad drugom osobom, u svrhu njenog iskorištavanja.
  • Iskorištavanje uključuje eksploataciju prostitucije drugih, ili drugih oblika seksualnog iskorištavanja, prisilni rad ili ropstvo, ili oblici slični ropstvu, podčinjavanje ili uzimanje organa.