Prema podacima Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH, na listama čekanja za transplantaciju bubrega nalazi se:

– 369 bolesnika za bubrege

– 12 bolesnika za srce

– 56 bolesnika za jetru

To je značajno smanjenje u odnosu na ranije godine. Vidi www.mzss.hr

Dok je npr. 1995. na redovitoj dijalizi bilo tretirano oko 2300 pacijenata, na listi za presađivanje bilo je 800 bolesnika (34 %). Sada je na dijalizi 4000 bolesnika, a na listi čekanja za bubrege je svega 369 ljudi (9.2%). Vidi graf “Dijaliza vs. lista čekanja” na www.hdm.hr

Nema službenih podataka za transplantaciju rožnica.