U Hrvatskoj je ove godine bilo 27 mrtvih davatelja i transplantirano je:

  • 43 bubrega
  • 19 jetri
  • 5 srca
  • 4 gušterače