Eurotransplant (kojem pripada i Hrvatska) je ove godine registrirao pad u prikupljanju organa od 4%. To bitno produžuje vrijeme čekanja na presadak. Najviše je to izraženo u bubrezima, gdje je stopa pada čak 7% u odnosu na 2007. godinu.