Učestalo pitanje:
Da li je moja odluka o davalaštvu, ili moja dozvola za uzimanje organa kod mojih bližnjih, u skladu s mojim religijskim vjerovanjem?

 

Odgovor:
Gotovo sve religije u svijetu dozvoljavaju i podržavaju presađivanje i doniranje organa.

 

UDRUŽENA KRISTOVA CRKVA

Potiče i podržava donaciju organa.

 

PENTEKOSTALNA CRKVA

Dozvoljava, ali je bitna odluka pojedinca.

 

KVEKERI
(Društvo prijatelja)
Donacija ovisi o individualnoj odluci. Nema službenog stava.

 

UDRUŽENI UNIVERZALISTI
Podržava se doniranje organa i tkiva kao akt ljubavi i nesebičnog davanja.

 

ŠINTOIZAM
Mrtvo tijelo drži se nečistim i opasnim. Diranje mrtvog tijela je ozbiljan prekršaj. Vrlo je teško u ovoj vjeri dobiti pristanak za doniranje ili obdukciju (bitne promjene u posljednjih nekoliko godina!!).

 

LUTERANCI
Doniranje organa je doprinos blagostanju čovječanstva i predstavlja izraz požrtvovne ljubavi za osobe u nevolji. Potiču sljedbenike na razmišljanje o poklanjanju organa i korištenje donorske kartice.

 

AME & AME ZION
(Afrički metodisti)
Donacija organa je akt ljubavi i milosrđa. Ovo je način pomoći drugima.

 

NEZAVISNI KONZERVAT. EVANGELICI
Odluka se prepušta nezavisnom individualnom stavu.

 

BRETHREN
Potiče se doniranje organa i tkiva. Ukazuje se na mogućnost da se tim načinom pomogne drugim ljudima.

 

BOŽJA ZAJEDNICA
Nema službenog stava oko doniranja organa i tkiva. Odluka se ostavlja pojedincu.

 

KRŠĆANSKA CRKVA
Nema zapreke za darivanje organa i presađivanje. Podrazumijeva se savjesna liječnička odluka i dozvola obitelji. Kaže da ovo nije religijski problem, već predmet osobne odluke svakog vjernika.

 

PROTESTANTIZAM
Potvrđuje i potiče donaciju organa radi presađivanja, ali naglašava da se organi ne smiju prodavati. Njihova rezolucija utvrđuje da donacija organa “doprinosi dobru čovječanstva i može biti izraz požrtvovnosti i ljubavi za bližnjega u nuždi”. Potiče razgovor o davalaštvu u obitelji i javnosti, kao i korištenje potpisane donorske kartice.

 

EVANGELICI
Općenito ne sprečavaju darivanje. Odluka je individualna.

 

RIMOKATOLICI
Darivanje organa je izraz plemenitosti, ljubavi i žrtvovanja.
Papa Ivan Pavao II: “Oni koji vjeruju u Isusa Krista koji je žrtvovao svoj život za sve nas, moraju prihvatiti potrebu za raspolaganje organima za presađivanje kao izazov svojoj plemenitosti i bratskoj ljubavi”.

 

EPISKOPALNA CRKVA
Upućuje ohrabrenje svim sljedbenicima da dadu na raspolaganje organe, krv i tkiva, kao dio misije svakog vjernika u ime Krista, koji je žrtvovao svoj život za druge.

 

GRČKA PRAVOSLAVNA CRKVA
Prihvaća darivanje organa, krvi i tkiva ukoliko oni pomažu poboljšanju zdravlja i sprečavanju bolesti.Poklanjanje čitavog tijela za eksperimente i istraživanja nije u skladu s tradicijom.

 

SVJEDOCI JEHOVE
Donacija organa je predmet osobne odluke. Ne suprotstavljaju se davanju ili primanju organa. Svi organi i tkiva, međutim, moraju biti u cijelosti isprani od krvi.

 

MORMONI
Ne protive se doniranju organa i tkiva. Imaju stav da odluka o davanju svojih organa na raspolaganje u slučaju nagle smrti, ovisi o savjesti i odluci svakog pojedinca prema dogovoru s obitelji, zdravstvenim osobljem ili svećenikom. Onaj tko traži savjet, neka razmotri sve prednosti i nedostatke i neka postupi na način koji će mu priuštiti osjećaj unutrašnjeg mira i zadovoljstva.

 

ROMI
Ne prihvaćaju donaciju organa. Ovo je povezano s njihovim vjerovanjem u nastavak tjelesnog života nakon smrti. Zahtijevaju da tijelo bude u potpunosti nedirnuto, jer duša nakon godinu dana dobiva ponovno svoj tjelesni oblik. Kao zajednica etničkih grupa nemaju formalnu religiju, nego dijele narodno vjerovanje koje slijedi svetost čovjekovog umrlog tijela.

 

HINDUIZAM
Darivanje organa je akt osobne odluke.

 

ISLAM
Od 1983. godine doniranje je dozvoljeno radi spašavanja života. Organi umrlog ove vjerske pripadnosti moraju biti presađeni odmah i ne smiju biti duže pohranjeni. Respektirati mrtvog i koristiti živom!

 

JUDAIZAM
Spašavanje života ima prednost pred zaštitom svetosti mrtvog tijela. Ukoliko je netko u prilici da dade svoj organ kako bi spasio život drugog čovjeka, obavezan je to učiniti. Interpretacija beskrajne vrijednosti ljudskog bića prihvaća čak i presađivanje rožnice kao spašavanje života.

 

PREZBITERIJANCI
Potiču i podupiru davalaštvo organa i tkiva, respektirajući individualnu savjest i pravo svake osobe da odluči o sudbini svog tijela.

 

ADVENTISTI
Pojedinci i obitelji imaju pravo primiti ili dati organe koji mogu pomoći zdravlju ili produžiti život drugih ljudi. Oni imaju specijalizirane bolnice za transplantaciju (primjer: Loma Linda, Kalifornija)

 

METODISTI
Potiču ljude koji se bave raznolikim etičkim aspektima da ujedine svoje snage u pitanjima koja otvaraju nove izglede u poboljšanju zdravlja. Potiču potpisivanje donorske kartice. Upozoravaju istovremeno na ozbiljne promjene u tradicionalnom shvaćanju prirodnih zakonitosti.

 

BUDISTI
Davalaštvo organa je stvar osobne odluke. Respektiramo one koji daju svoje organe za napredak medicinske znanosti i spašavanje života.

 

MENONITI (AMISH)
Amish pristaju na presađivanje organa ukoliko su sigurni da je to za dobrobit i zdravlje drugih. Ne pristaju ukoliko postoji dvojba uspješnog ishoda.  Obzirom da je Bog stvorio ljudsko tijelo, Bog ga i ozdravljuje. Presudna je osobna odluka.

 

BAPTISTI
Podržavaju transplantaciju samo ako ne šteti davaocu, a služi zdravlju primaoca. Važna je osobna odluka. Smisao mora biti nastavak i produljenje čovjekovog života.

 

 

Gallupovo ispitivanje (1998.) pokazuje da preko 90 posto ispitanika
ne zna da njihova religija ima jasne stavove o davalaštvu organa.