U Zagrebu će se 13.i 14. prosinca 2010. održati TAIEX radionica za liječnike u jedinicama intenzivnog liječenja i transplantacijske koordinatore (Technical Assistance and Information Exchange instrument of the European Commission).  Obradit će se glavne teme u radu transplantacijskih koordinatora, kako bi se educirali novi kadrovi ili proširile vještine već postojećih.

 

Održavanje ovakvih tečajeva i radionica značajno je, jer se radi o ključnim ljudima u transplantacijskom procesu. Naime, koordinatori su zaduženi za pronaleženje donora organa u bolnicama i organiziranje eksplantacijskog procesa. U više je istraživanja dokazano da se nakon ovakvih edukacija poveća broj donora, što je potvrđeno i u Hrvatskoj.