Mnsg. Živko Kustić, iz Jutarnje propovijedi

 

Darivanje organa je prava vjernička krepost

 

Sadašnji Papa je, kao kardinal Ratzinger, još 1999. u novinama La Republica objavio kako uza se nosi donorsku karticu kao čina ljubavi prema ljudima u nevolji. I Ivan Pavao II. slično je govorio u javnosti.

 

No, Ivan Pavao II. posebno ističe da u transplantaciji organa – treba paziti na dostojanstvo onoga koji organ daruje. Uzimanje organa za presađivanje ne smije uzrokovati smrt darovatelja. S vjerničkog stajališta tijelo se u određenim uvjetima može darovati drugima. Kako to učiniti da ničija prava ne budu povrijeđena i da pothvat uspije, pitanja su koja rješavaju medicinska znanost i odgovarajući zakoni. S crkvene strane stvari su načelno jasne.

 

Papa je istaknuo da je šteta odnijeti u grob ono što drugome može pomoći ili ga održati na životu. Ali uistinu treba paziti da to bude dar, a ne trgovanje, nadasve da se u tome spriječi kriminal.

 

Transplantacija je čin ljubavi prema čovjeku u nevolji, dakle prava vjernička krepost. Vjernik bi uza se trebao držati bilješku da je u slučaju smrti spreman darovati svoje organe za presađivanje.

 

Znamo za dirljive slučajeve kad su se roditelji stradalog ili umrloga djeteta razveselili kad su čuli netko živi s organima njihovog dragog pokojnika.

 

 

Izvor: Jutarnji list