Hrvatska je 2010. godine sa 127 donora , t.j.  28,2 donora na milijun stanovnika stigla na treće mjesto u svijetu po stopi doniranja organa. Španjolska i Portugal i dalje su vodeće zemlje u Europi i svijetu.

 

Rijetka su područja zdravstva, gdje se možemo pohvaliti ovakvim rezultatima. Plod je to dugogodišnjih napora koji se provode na organizacijskom planu, radu u javnosti i edukaciji transplantacijskih koordinatora.

 

 

U Hrvatskoj se u zadnjih deset godina značajno poboljšala organizacija na ovom polju. Educiran je velik broj transplantacijskih koordinatora, tako da sada u svakoj bolničkoj ustanovi  postoji barem dvoje ovakvih visokospecijaliziranih stručnjaka. Rad s javnosti intenzivirao se od sredine  devedestih godina, kada je krenula donorska kartica, a posebice od 1998. godine kada je utemeljena Hrvatska donorska mreža.
Vrijedno je spomenuti da je prošle godine učinjeno 364 transplantacije, što je dovelo da smanjenja listi čekanja, kao i vremena provedenog na tim listama.

 

 

tablica0211