Održana je izborna skupština Hrvatske donorske mreže 28. lipnja 2011. Predsjednik HDM podnjeo je izvješće za proteklo razdoblje koje je obilježeno iznimno dobrim rezultatima. Izabran je novi stari predsjednik, dr Nikola Žgrablič, te nova dopredsjednica, dr Ljiljana Pamić, specijalizantica anesteziologije u Općoj bolnici Pula.
Predstavljen je program za sljedeću godinu, a kao najvažniji projekti ističu se organizacija kongresa ETCO-a u Dubrovniku 2012. godine, kojega je HDM lokalni organizator, te obilježavanje 15 godina izdavanja donorske kartice.
Nastaviti će se i sa svim dosadašnjim projektima, kao što su javne tribine, predavanja u trećim razredima srednjih škola Istarske županije, distribucija donorske kartice i dr.
Pozitivan trend povećanja broja donora organa i transplantacija nastavljen je i ove godine.
Do konca srpnja u Hrvatskoj je bilo 94 donora, što je povećanje od 21% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Broj transplantacija je povećan za 24%, a ukupno je transplantirano 262 organa u ovoj godini. Najviše je transplantirano bubrega ( 149 ), jetri ( 82 ), srca ( 24 ), gušterača ( 7 ).
Trenutno je na aktivnoj listi čekanja za bubreg 181 bolesnik, jetru 64, srce 14, gušteraču 4 pacijenta.
Valja napomenuti da je Hrvatska prošle godine bila prva u svijetu po broju transplantacija bubrega na milion stanovnika ( 53,5 ), te transplantacija jetri na milion stanovnika ( 22,3 ). Upravo su ovi dobri rezultati doprinjeli značajnom smanjenju liste čekanja na bubreg i jetru.