U KBC-u Zagreb prošlog je mjeseca obavljena, prva u Hrvatskoj, tx prirodnog (nemehaničkog) srčanog zaliska (aortalnog), dobivenog od živog donora . Zalistak je dobiven iz odstranjenog srca bolesnice koja je bila podvrgnuta srčanoj transplantaciji .

 

Zalistak je bio obrađen i pohranjen u tkivnoj banci za razdoblje od godinu dana.

 

Banka kardiovaskularnog tkiva osnovana je u KBC Zagreb u lipnju 2011. g. U banci se pohranjuju srčani zalisci i krvne žile koji se mogu uzeti od umrle osobe. Rad s kardiovaskularnim tkivom uključuje obradu kardiovaskularnog tkiva, prikupljanje svih kontrolnih uzoraka tkiva, pohranu tkiva u plinovitu fazu tekućeg dušika i pripremu (odmrzavanje) tkiva u operacijskim dvoranama neposredno prije transplantacije.

 

Biočina_1

Prof. dr. sc. Bojan Biočina