Krajem 2012. godine je u Europi, po uzoru na Eurotransplant,  utemeljena nova transnacionalna megaorganizacija za razmjenu organa, tkiva i stanica, South Alliance for Transplants (SAT).

 

Osnovana je radi međusobne bliske suradnje i postizanja još boljih rezultata na planu organizacije prikupljanja, alokacije i razmjene organa, tkiva i stanica.. Novi Savez čine Francuska, Italija, Španjolska, Portugal, sa Švicarskom i Češkom kao pridruženim članovima izvan EU. Savez vodi svaka zemlja izmjenično, na razdoblje od dvije godine.

 

Organizacija pokriva područje sa oko 200 mil. stanovnika (za usporedbu, Eurotransplant oko 130 mil.). U 2013. godini SAT alijanca je pokrila 50% svih doniranja u Europi i postigla je prosjek od oko 26 donora na mil. stanovnika.