Preuzeto s weba Zaklade Ana Rukavina

 

Tko može biti darivatelj koštane srži ili perifernih matičnih stanica?

Darivatelj može biti svaka zdrava osoba u dobi od 18 do 40 godina.

 

Koliko puta mogu biti darivatelj?

Darivatelj koštane srži ili perifernih matičnih stanica može se biti više puta. Uobičajeno je da se koštana srž ili periferne matične stanice uzimaju samo jedan puta.

 

Koja je procedura ulaska u Registar?

Nakon potpisa informiranog pristanka i pristupnice uzeti će vam se uzorak krvi (oko 7 ml) u epruvetu i odnijeti u laboratorij za tipizaciju tkiva da bi se odredili vaši antigeni tkivne snošljivosti. Uzorak vaše krvi za tipizaciju uzima se kao i ostali uzorci koje ste do sada davali za određivanje npr. krvne slike ili biokemijskih nalaza.

 

Nalazi li se u Registru moje ime?

Vaše ime ima samo Centar za tipizaciju tkiva u KBC Zagreb. U Registru se vodite pod šifrom.

 

Koje bolesti se mogu liječiti mojom koštanom srži?

Transplantacijom vaše srži mogu se liječiti bolesnici s akutnim i kroničnim oblikom leukemije te bolesnici s teškim oštećenjem koštane srži.

 

Kako ću znati da moja koštana srž može nekome pomoći?

Ukoliko se nađe bolesnik koji ima iste antigene tkivne snošljivosti kao i vi kontaktirati će vas centar za tipizaciju tkiva i ponovno vas pitati pristajete li na donaciju stanica.

 

Moraju li krvne grupe biti identične?

Krvne grupa darivatelja i primatelja ne moraju biti identične. Različite krvne grupe nisu prepreka za uspješnu transplantaciju koštane srži ili perifernih matičnih stanica.

 

Mogu li birati način darivanja?

Da, možete izabrati između darivanja koštane srži ili perifernih matičnih stanica.

 

Kako se uzima koštana srž?

Koštana srž se uzima iz kostiju zdjelice. Kako ovaj postupak nije bezbolan, uzimanje koštane srži radi se u općoj anesteziji u operacijskoj dvorani. Potrebno je biti u bolnici tri dana.

 

Kako se uzimaju periferne matične stanice?

Periferne matične stanice uzimaju se postupkom leukafereze.

 

Što je to leukafereza?

Leukafereza je postupak odvajanja perifernih matičnih stanica iz cirkulacije darivatelja. Aparat za leukaferezu sličan je dijalizatoru. Krv darivatelja iz jedne ruke ulazi u aparat, centrifugira se i odvajaju se matične stanice, dok se ostali dio krvi kroz drugu ruku vraća u cirkulaciju darivatelja.

 

Je li potrebna anestezija kod uzimanja perifernih matičnih stanica?

Ne, postupak je bezbolan i nema potrebe za anestezijom.