“Poštovani/e, sa zadovoljstvom Vam predstavljamo rezultate Nacionalnog transplantacijskog programa za 2014. godinu. Kao i prethodnih godina, Hrvatska i u 2014. nastavlja s iznimno uspješnim rezultatima transplantacijske medicine zahvaljujući solidarnosti građana te izuzetnom organizacijskom modelu.

 

Ovim putem zahvaljujemo svim djelatnicima koji sudjeluju u provedbi Nacionalnog transplantacijskog programa. Posebno priznanje upućujemo bolničkim transplantacijskim koordinatorima za njihov rad i uložene napore pri pravovremenom prepoznavanju i realizaciji darivatelja organa.

 

Zahvaljujući plemenitoj odluci o darivanju organa (144 darivatelja), u 2014. godini 354 osobe dobile su “Novi život na dar”. Ukupno je presađen 361 organ, od toga 197 bubrega, 125 jetri, 34 srca i 5 gušterača.
U ime svih pacijenata zahvaljujemo darivateljima i njihovim obiteljima koji su im nesebičnim činom omogućili novu priliku za život. Njihova hrabrost i velikodušnost nadahnjujuća je za sve nas.”

 

 

Ministar Siniša Varga