knjihadubrava

 

KB Dubrava – Deset godina eksplantacijskog programa, Zagreb, 2004.

 

Sadržaj:

 

UVODNE STRANICE

AKTUALNO STANJE TRANSPLANTACIJSKE MEDICINE U RH, Mirela Bušić

HRVATSKA DONORSKA MREŽA,  NJENI CILJEVI I PROGRAM, Igor Povrzanović

REFERENTNI CENTAR ZA TIPIZACIJU TKIVA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA RH – DVADESET GODINA DJELOVANJA, Vesna Brkljačić Kerhin

Deset godina eksplantacijskog programa u KB Dubrava , Ljiljana. Kosić Lovrić

KLINIČKI PREGLED KOD SUMNJE NA MOŽDANU SMRT, Siniša Šoštarić

ULOGA TRANSKRANIJSKOG DOPLERA U EVALUACIJI MOŽDANOG PROTOKA KOD POTENCIJALNIH DONORA,  Željko Bočina

CEREBRALNA SMRT-DIJAGNOZA DIGITALNOM SUBTRAKCIJSKOM ANGIOGRAFIJOM, Zdravko Borković

DOPRINOS SCINTIGRAFIJE MOZGA KOD UTVRĐIVANJA MOŽDANE SMRTI, Tomislav Banek

VAŽNOST PREVENCIJE KRVLJU PRENOSIVIH VIRUSA DONACIJOM TKIVA I ORGANA, Zoran Živković

BAKTERIOLOŠKI I VIRUSOLOŠKI SCREENING DONORA ORGANA, Jasenka Škrlin

PRISTUPI OBITELJI UMRLOG ZA DARIVANJE ORGANA, Bernarda Logar

TERAPIJSKA POTPORA DAVATELJU ORGANA, Danica Bošnjak

ZAŠTITA FUNKCIJE SRCA, Ino Husedžinović

ŠTO NAM DONOSI NOVA JETRA, Blaženka Hofman

EVALUACIJA BUBREGA I GUŠTERAČE DONORA ORGANA,  Mladen Knotek

MJESTO MEDICINSKE SESTRE U DIJAGNOSTICIRANJU MOŽDANE SMRTI I ODRŽAVANJU DAVATELJA ORGANA, Ljiljana Vuković, Stoja Crnobrnja

PRAĆENJE BOLESNIKA POSLIJE TRANSPLANTACIJE PRI REPUBLIČKOM REFERENTNOM CENTRU –20 GODINA MEĐUNARODNE STUDIJE, Ines Humar

ZNAČAJ EDUKACIJE U OPREDJELJIVANJU ZA DARIVANJE ORGANA I TKIVA POSLIJE SMRTI,  Katarina Šakić

ETIČKE IMPLIKACIJE EKSPLANTACIJE ORGANA, Tonči Matulić

PSIHOLOŠKI PROBLEMI I TRETMAN OBITELJI DONORA I PRIMATELJA ORGANA, Dubravka Kocijan Hercigonja, Dragica Kozarić Kovačić, Andreja  Borovečki