U šk. godini 2013/14. HDM je educiraostudente medicine o darivanju organa na fakultetima u Rijeci, Zagrebu, Osijeku i Splitu, u suradnji s CROMSIC-om, međunarodnom udrugom studenata medicine. Osim toga, na svakom od ovih sveučilišta educirano je još 10-15 studenata koji su kao edukatori HDM-a provodili predavanja u srednjim školama niza gradova.

 

 

 

split edukacija

Splitski studenti medicine – novi edukatori HDM-a

 

 

U planu je ponovno pokrenuti taj program, jer su ovi studenti u međuvremenu diplomirali.