STANDARDI KVALITETE I SIGURNOSTI

 

 

Transplantacija se zadnjih godina razvila u svijetu. Ona omogućuje očuvanje života i poboljšanje zdravlja bolesnicima sa zakazivanjem jetre, bubrega, srca, pluća … No, ova medicinska praksa sadrži i rizike, koje ova Direktiva nastoji umanjiti, upozoravajući na pridržavanje striktnih standarda kvalitete i sigurnosti.

 

Terapijsko korištenje ljudskih organa mora biti pod stalnom kontrolom u svim fazama donacijskog i tx procesa. Sigurnost iznad svega mora pokrivati cijeli tijek, posebno darovatelja i primatelja.

 

Već legendarna Direktiva Europskog parlamenta br. 53/2010 od 7. srpnja 2010. godine ključna je za standard kvalitete i sigurnosti kod presađivanja organa. Ona se navodi neprestano i ponavljano. Ima za cilj optimizirati razmjenu organa među članicama EU i izvan nje.

 

Kvaliteta i sigurnost

 

Direktiva se odnosi na pribavljanje i darovanje organa, tipizaciju, transport i implantaciju. Ona ima funkciju definirati postupke od doniranja do implantacije, određuje standarde rada i propisuje kvalifikacije osoblja u procesu.

Organ-Donation-LOGO-300x114

 

Pribavljanje organa regulirano je ranijom Direktivom 2005/36/EC. Moraju se odrediti i navesti krvna grupa, uzrok smrti, potpuni klinički, relevantni podaci o donoru.

 

 

Transport organa se mora obavljati pod strogim pravilima, u propisanim kontejnerima, sa svim potrebnim podacima, adresama, kontaktima, kao i uputama za rashlađivanje i rukovanje. Moraju se kontrolirati sve faze transporta.

 

Zaštita davatelja i primatelja

 

Doniranje organa mora biti u cijelosti dobrovoljno i bez ikakve naknade. Kompenzacija smije postojati u smislu naknade troškova ili gubitka prihoda, no izvan svih financijskih pobuda.

 

Potrebe za organima ili raspolaganje organima, ne smije biti oglašavano.

 

Živi srodni ili nesrodni darovatelji moraju biti cjelovito obaviješteni o svrsi i prirodi doniranja, kao i o svim posljedicama i rizicima.

 

Obrazovano medicinsko osoblje mora probirati davatelje na osnovu svih relevantnih medicinskih informacija i psihološke procjene. Ovo jamči kvalitetu i sigurnost organa.

 

Osobni podaci davatelja moraju biti zaštićeni po smjernicama Direktive 95/46/EC. Mora biti zajamčena anonimnost.

 

Zemlje članice moraju odrediti tijela za provedbu ovih uputa. One moraju nadzirati provedbu Direktive po standardima kvalitete i sigurnosti.