Piše:

prof..dr.sc. Lada Zibar, voditeljica transplantacijskog programa za bubreg u KBC Osijek

ladazibar@gmail.com

 

 

Klinički bolnički centar Osijek 09.02.2016. bilježi stotu bubrežnu transplantaciju otkako je koncem 2007. ovaj postupak uveden u praksu ove ustanove. To je četvrto i najmlađe transplantacijsko središte u Republici Hrvatskoj. Početak transplantacije u Osijeku podudara se s ulaskom Hrvatske u Eurotransplant sredinom iste godine. Sretni primatelj bio je bolesnik D.J., star 39 godina, liječen hemodijalizom prethodnih niti deset mjeseci, a na „listi“ čekanja za bubrežnu transplantaciju proveo je „čak“ pet dana!

 

Povijest nadomjestnog bubrežnog liječenja u Osijeku je za hrvatske, ali i svjetske prilike gotovo pionirska. Urološki odjel osječke bolnice započinje s hemodijalizom 1969. godine pod vodstvom kirurga i urologa prim. dr. Ignaca Stipanića, tadašnjeg rukovoditelja toga odjela. To je koju godinu nakon Rijeke koja je prva uvela dijalizu u našoj državi. Od 1982. godine u KBC Osijek izvodi se i peritonejska dijaliza, vremenski također u skladu sa sličnom rutinom u zemlji i svijetu. Prve eksplantacije su u osječkoj bolnici izvedene prije Domovinskog rata (1989.), no s transplantacijama smo zbog rata bili izgubili korak i s Rijekom i sa Zagrebom.

 

Osijek_ Stara bolnica

Godine 1874. osnovana je Hutler-Kohlhofer-Monspergerova zakladna bolnica koja se razvila u danas Klinički bolnički centar Osijek.

 

Danas je KBC Osijek značajno donorsko središte. Donorski program pod vodstvom je bolničkog koordinatora i odvojen je od transplantacijskoga, kako je to ustrojeno na državnoj razini.

 

  1. godine prva je bubrežna transplantacija izvedena bolesnici M.C., staroj tada 53 godine i liječenoj hemodijalizom u osječkoj bolnici tijekom prethodnih dugih 11 godina. Presadak je imao 4 arterije, 2 vene i 2 uretera. Urološkom timu pomogli su tada iskusni urolozi iz KBC Zagreb (Rebro, prof.dr.sc. Željko Kaštelan i dr.sc. Hrvoje Šošić), a u nastavku transplantacija ključan je godinama bio prof.dr.sc. Petar Orlić, po umirovljenju angažiran educirati osječke urologe za izvođenje ovih kirurških zahvata. Prvi je zahvat protekao uredno, a bubreg je unatoč primarno marginalnoj kakvoći funkcionirao sljedećih 7 godina.

 

Od 2007. do danas bubrežno presađivanje učinjeno je u 100 bolesnika prethodno liječenih dijalizom. Sve su transplantacije bile s umrlog darovatelja i u okviru Eurotransplanta. U nekih bolesnika to je bila druga ili čak treća transplantacija. Ishod je komparabilan s hrvatskim i svjetskim. Uspješno su transplantirani i stariji bolesnici, i u okviru tzv. senior programa, kao i bolesnici s infekcijom virusima hepatitisa B ili C.

 

Zavod za urologiju KBC Osijek danas ima urološke timove za bubrežnu transplantaciju, kao i prostorne i tehnološke uvjete. KBC Osijek kao transplantacijsko središte ima vlastitu „listu“ čekanja za bubrežno presađivanje, u okviru Eurotransplanta. Na tu „listu“ može biti uvršten bilo koji bolesnik državljanin Republike Hrvatske bez obzira u kojem dijelu Hrvatske bio na kroničnom programu dijalize. Alokacija presatka određena je prema zajedničkom načelu za cijelu Hrvatsku, neovisno o tomu na čijoj se „listi“ u našoj državi bolesnik nalazio,  u skladu sa sustavom bodovanja Eurotransplanta, u središtu Eurotransplanta u Leidenu. Danas je moguće registrirati bolesnika na „listi“ i preemptivno, odnosno i prije početka liječenja dijalizom. Tipizacija tkiva i druge pretrage iz tog se područja za bolesnike s osječke „liste“ vrše u KBC Zagreb (Rebro), a analogan laboratorij KBC Osijek je u postupku akreditacije za ove dijagnostičke pretrage.

 

Nefrolozi KBC Osijek od početka su transplantacijskog programa koordinatori s Eurotransplantom, 24/7/365! Prijetransplantacijsku obradu i imunosupresivno liječenje, ultrazvučne i ambulantne kontrolne preglede, biopsije presatka i liječenje nekirurških komplikacija također provode nefrolozi Zavoda za nefrologiju KBC Osijek. Oni imaju iskustvo kontrole transplantiranih bubrežnih bolesnika tijekom posljednja barem 3 desetljeća, još od vremena kada su prvi bolesnici s osječke dijalize bili transplantirani u Rijeci, Zagrebu ili inozemstvu (najčešće Beču). Danas je Hrvatska po transplantacijama najuspješnija država u Eurotransplantu, Europi i svijetu, a bolesnicima iz Slavonije i Baranje bubrežni presadak dostupan je u bliskom mjestu, odnosno u Osijeku, kao i sva prije- i poslijetransplantacijska skrb. Dio liječnika iz transplantacijskih timova su sveučilišni nastavnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  i tako sudjeluju u edukaciji studenata i specijalizanata o transplantacijskoj medicini. Transplantacijski su liječnici u KBC Osijek također aktivni u znanstvenim i stručnim istraživanjima u području transplantacije kao i u popularizaciji transplantacije u javnosti. Sudionici su i domaćih i međunarodnih transplantacijskih skupova i predstavnici osječkog transplantacijskog programa u Eurotransplantu, a svoje transplantacijsko znanje usavršavaju i praćenjem relevantnih publikacija kao i boravcima u drugim domaćim i inozemnim transplantacijskim središtima.