U Santiago de Composteli, u Španjolskoj,  je 25. ožujka o.g. pod okriljem Vijeća Europe donesena Konvencija o borbu protiv trgovine organima, koja ima za cilj borbu protiv takve prakse u svijetu. Konvencija istovremeno donosi mjere za zaštitu žrtava takve trgovine i potiče međunarodnu suradnju na tom planu.

 

 

Conferencia_Santiago de Comp.

S otvaranja Konferencije

Za vrijeme Konferencije koju je potakla Španjolska, na pridruživanje ovoj Konvenciji pozvane su sve zemlje Vijeća Europe, kao i izvaneuropske države. Konferencija je okupila mnoge eksperte angažirane u borbi protiv trgovine organima, kao i predstavnike mnogih međunarodnih organizacija koje se bave ovim područjem. Prisutni stručnjaci iznosili su svoja iskustva, obrazlagali prednosti koje će Konvencija donijeti i potaknuli države da prihvate i provode zaključke ovog dokumenta.

 

 

Prilog: Konvencija o borbi protiv trgovine ljudskim organima Vijeća Europe, Santiago de Compostela, 2015. – cjeloviti dokument

 

Izvor: Vijeće Europe