Na Godišnjoj skupštini HDM-a prije nekoliko dana izloženi su podaci o listama čekanja bolesnika na organe za transplantaciju.

U Hrvatskoj danas čeka na presađivanje:

  • 122 bolesnika za bubreg
  • 63 za jetru
  • 29 za srce
  • 16 za gušteraču.

Uočljiv je daleko premali broj bolesnika koji čekaju bubrežni presadak. Ako danas na redovitom dijalitičkom liječenju zbog bubrežnog zatajenja ima više od 4500 bolesnika, onda je jasno da je broj kandidata za presađivanje daleko premali. Tajna leži u premalom broju pacijenata na listi čekanja. Na ovom planu potrebne su hitne organizacijske korekcije. Naime, ranije nije bilo dovoljno organa, a danas nema dovoljno primatelja.