V. Ćorić Transplantacija tor. organaTRANSPLANTACIJA TORAKALNIH ORGANA

 

Autori: Vedran Čorić i sur.

 

U priručniku je naglašen jednostavan i prihvatljiv način kojim su se definirala pravila koja je potrebno primijeniti kako bi značajan i složen proces transplantacije torakalnih organa bio uspješan.

 


Stoga se priručnik preporučuje kao vrijedno i nezaobilazno štivo u medicinskim školama, studentima medicine, kao i liječnicima koji imaju interesa za ovo područje.

 

 

 

Izdanje: Synopsis

Broj stranica:  80