Tx u RijeciTRANSPLANTACIJA BUBREGA U RIJECI, povijesni osvrt i sadašnje stanje

 

ZBORNIK RADOVA SA ZNANSTVENOG SIMPOZIJA ODRŽANOG  9. TRAVNJA 2015. g.

 

Urednici: Danijel Rukavina i Sanjin Rački

 

Izdanje: HAZU, Zavod za klin. i tx imunologiju i molekul. medicinu u Rijeci, siječanj 2016.