Prim. mr. sc. dr. Igor Povrzanović i prof. dr. sc. Petar Orlić:

 

 

 

PRÉLÈVEMENT ET TRANSPLANTATION D’ORGANES

Droits national, européen et international face à la pénurie

 

  Autor: Anne-Cécile Squifflet

   Izdanje: Anthemis, 2016.

 

Transplantacija je danas opće prihvaćeni, napredni i sofisticirani način liječenja teških i terminalnih bolesnika. Zahtijeva angažman čitavog zdravstva i svih državnih struktura, a posebno svih građana jedne zemlje u savršenom skladu i organizaciji. No, mnoga otvorena pitanja morajuse i dalje rješavati, posebice u srednje razvijenim i nerazvijenim zemljama.

 

Manjak i nedostatak organa neprekinuta je boljka čak i u transplantacijski razvijenim zemljama. O uspješnom pribavljanju organa neposredno zavisi daljnji razvoj ovog načina liječenja u svakoj državi.  Ogroman broj bolesnika umire dnevno ne dočekavši prijeko potrebni organ za presađivanje.

 

Transplantacijska medicina je način liječenja 21. stoljeća. Njen razvoj umnogome zavisi o uspješnosti u prikupljanju, u prvom redu solidnih organa. Tako presađivanje postaje sve više „žrtva svojega vlastitog uspjeha“, a potrebe za organima sustavno rastu.

 

Ova knjiga belgijske autorice Anne-Cécile Squifflet bavi se pravnim pitanjima ovoga područja, koje uvelike određuju uspješnost prikupljanja organa, osobito kadaveričnih. Autorica analizira i predstavlja međunarodnu legislativu, a posebno onu Europske unije. Pokušava usporediti pravnu i zakonsku regulativu, uspoređujući Belgiju sa SAD-om, Španjolskom, Hrvatskom i Iranom. Upozoravajući na pravne nedosljednosti i ograničenja, autorica pokušava predlagati modifikacije i poboljšanja zakonskih okvira, kako bi se uvijek aktualnih manjak organa unaprijedio. Svojim radom želi dati poticaj i pružiti pomoć mnogim zemljama da donesu ili usavrše svoje transplantacijsko-donacijsko zakonodavstvo.

 

Vidi još: Hrvatska donorska mreža – ZAKONI I PRAVILNICI