Narod, koji želi afirmirati svoje pravo na opstanak, mora u svakom pogledu
izvršiti svoju dužnost …


(prof. dr. D. Perović, iz prvog predavanja
na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, 1918. g.)