U utorak, 23. svibnja 2017. održana je u Puli redovita i izborna godišnja skupština Hrvatske donorske mreže.

 

U uvodnom izlaganju,  predsjednik, dr. Nikola Žgrablić, osvrnuo se na rad organizacije u prošloj godini. Spomenuo je svoje uvodno predavanje u listopadu 2016. na Konferenciji Europske unije u Bruxellesu povodom Europskog dana darivanja organa. Tamo je hrvatski model predstavljen kao primjer uspješnog inicijatora cjelovitog programa, koji je Hrvatsku doveo do najboljih transplantacijskih rezultata u svijetu – osobito edukacija tx koordinatora i neprestani rad u javnosti.

 

U humanitarnoj utrci „Život na dar“ u organizaciji HDM-a i DSR Uljanik-Marathona  sudjelovalo je 450 natjecatelja, a prikupljene sredstva bit će utrošena za edukaciju edukatora u javnosti (studenata medicine), na području prikupljanja organa za presađivanje. I dobrotvorna donatorska večera u prosincu 2016. prikupila je izvjesna novčana sredstva za daljnji rad HDM-a

 

Spomenuto je istarsko javno Županijsko priznanje HDM-u (ožujak, 2017) za doprinos zavidnim transplantacijskim brojkama u našoj zemlji.

 

U raspravi je postavljeno pitanje o dobivanju organa od NHBD davatelja. Objašnjeno da  za sada taj način nije u Hrvatskoj zaživio iz objektivnih razloga. Bilo je govora i o tome kako je u prošlih dvadeset godina Hrvatska donorska mreža svojim stručnim radom, tiskanim izdanjima i edukacijskim djelovanjem u zdravstvenom sustavu, bitno doprinijela unapređenju medicinskog rada u cijeloj zemlji.

 

U programu rada HDM-a za sljedeću godinu, dr Žgrablić je spomenuo novi Međunarodni TMP-DTI(HDM) tečaj za tx koordinatore , kao i aktivno učešće u projektu Europske unije, EUDONORGAN,  koji zajednički nose Španjolska, Hrvatska, Italija i Slovenija. U programu su i nove promidžbene humanitarne rekreacijske utrke u raznim hrvatskim gradovima.

 

Na presađivanje raznih organa danas čeka stotine teških i terminalnih bolesnika, a u prošloj godini je u Hrvatskoj presađeno 176 bubrega, 35 srca, 121 jetra i 7 gušterača. Uspjelo je to zahvaljujući već dobro poznatoj velikodušnosti solidarnih hrvatskih građana.

 

Na kraju Skupštine, izabrani su predsjednik (dr. Žgrablić) i potpredsjednik (dr. Ljiljana Pamić), kao i sva radna tijela koja nose ovu neprofitnu organizaciju.

 

 

2017

Radno predsjedništvo