Predsjednik HDM-a i pulski anesteziolog i intenzivist, dr Nikola Žgrablić nedavno je izabran za jednog od članova borda EDTCO-a ( European Donation and Transplant Coordinators Organization). Rezultati su objavljeni na zadnjem kongresu ESOT-a (European Society for Organ Transplantation) u Barceloni, u rujnu o.g. (EDTCO sada čini dio ESOT-a)

 

Prijedlog je došao od prethodnog predsjednika EDTCO-a, Francuza Juliena Charpentiera na osnovi višegodišnjeg uspješnog djelovanja, kao i zahvaljujući transplantacijskim uspjesima Hrvatske. Izabran je tajnim glasanjem.

 

Mandat u bordu traje četiri godine i ima sedam članova: iz Francuske, Španjolske, Nizozemske, Mađarske, Njemačke i sada Hrvatske. Novoizabrani predsjednik borda je davni suradnik i prijatelj HDM-a dr. David Paredes.

 

Sadašnje sjedište borda je u Padovi. Radi se o najvišem tijelu EDTCO-a, i odgovoran je za vođenje organizacije i pripremanje daljnjih projekata.

 

Žgrablićev program u EDTCO-u je poboljšanje donorskih i transplantacijskih programa u istočnoj Europi – oni uglavnom imaju nezadovoljavajuće rezultate u prikupljanju organa.

 

Ovo je još jedno priznanje našem transplantacijskom programu, kao i HDM-u i njenom predsjedniku osobno. Do sada, neime, nitko iz Hrvatske nije imao ovako visoku funkciju u tijelima EDTCO-a ili ESOT-a.